pasunkėti

pasunkėti
pasunkė́ti intr. 1. Rtr, Š, 1, pasidaryti didesnio svorio, sunkesniam: Jis dukart pasunkė́jo NdŽ. Gerai prižiūrimi veršeliai per parą pasunkėja beveik kilogramu sp. Ar tau vainikėlis rūtų pasunkėjo? Ar tau bernužėlis jaunas pagražėjo? (d.) Gdr. | prk.: Karaliaus krūtinę spaudžiąs akmuo pasunkėjo dvigubai I.Simon. 2. pasidaryti pavargusiam, apsunkusiam: Paremia ranka pasunkėjusią galvą ir klausosi . 3. NdŽ pasidaryti vargingesniam, pablogėti: Toliau kelias pasunkėjo K.Bor. Ir paliepė išdanginti visus indus, visus rykus, kad tik labiau pasunkėtų jai kepimas . Žiemą gyvenimas pasunkė́jo visokia mada Rdm. Pasunkė́jo gyvenimo sąlygos 1. 4. Ser sustiprėti, įsigalėti (apie ligą): Liga pasunkė́jo NdŽ. 5. pasidaryti sudėtingesniam, susikomplikuoti: Mūsų uždavinys žymiai pasunkė́jo NdŽ. Problema dar daugiau pasunkėjusi . 6. padidėti, pasmarkėti (apie nusikaltimą, bausmę): Nusikaltimas ypač pasunkėja, nes nusikalsta įstatymui, žmoniškumui ir jaunosios kartos auklėjimui J.Gruš. \ sunkėti; apsunkėti; įsunkėti; pasunkėti; susunkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pasunkėti — vksm. Naštà pasunkėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasunkėjimas — sm. (1) NdŽ, DŽ1 1. pasunkėti 1: Svorio pasunkėjimas Db. Visokių gyvulių priešais atėjo, kurie visi ant jo pečių kabinos: iš pasunkėjimo jis sukosėjo LTsIV633. 2. buvimas apsunkintam, pasunkėjusiam: Širdies veikimo pasunkėjimas rš. 3. → pasunkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsunkėti — intr. NdŽ, KŽ pasidaryti sunkiam, sunkesniam. sunkėti; apsunkėti; įsunkėti; pasunkėti; susunkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komplikacija — komplikãcija sf. (1) DŽ 1. susipynimas, susipainiojimas. 2. med. nauja liga, prisidėjusi prie jau esančios: Tymų liga gali pasunkėti dėl pasitaikančių komplikacijų – plaučių uždegimo, ausų uždegimo, viduriavimų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusunkti — 2 nusuñkti intr. pasunkėti, pablogėti: Nusuñko gyvent Zr. sunkti; apsunkti; įsunkti; nusunkti; pasunkti; prasunkti; prisunkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaštrėti — intr. 1. pasidaryti kiek šaltesniam, žvarbesniam: Vėjas dar paaštrėjo sp. 2. sustiprėti, pasmarkėti: Ginčas paaštrėjo DŽ. Žymiai paaštrėja kova rš. ║ pasunkėti: Kiek paaštrėjo ūkio sunkumai sp. aštrėti; įaštrėti; paaštrėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasidrabinti — pasidrabìnti pasidaryti sudribusiam, pasunkėti: Jis pasidrabìno, t. y. tapo sunkus J. Ans pasidrabìno, kad nuo žemės negal atsikelti J. Kad aš jauna buvau – pasidrabìnsi: liuobs du vaikiu nepaneš Grg. drabinti; pasidrabinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmagėti — 1 pasmagėti intr. 1. pasidaryti smagesniam, palinksmėti: Jis stengėsi juokauti, norėdamas kiek pasmagėti J.Jabl. Vytukas nuo tokio prausimo vėl pasmagėjo Mš. 2. pasunkėti: Taip pasmagėjusi višta, ledva gal atkelti Užv. smagėti; įsmagėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasunkti — 2 prasuñkti intr. 1. NdŽ, LTR(Blnk) pasidaryti prastesniam, gerokai pasunkėti: Dabar čėsai neprasunko, testa svečiai prisilanko O. 2. pasidaryti nemalonu, įkyrėti, pabosti: Prasuñks ir žmonėm žiūrint, kad tep jau apšepę vaikščiojat Gs. sunkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisunkti — 2 prisuñkti intr. NdŽ gerokai pasunkėti. sunkti; apsunkti; įsunkti; nusunkti; pasunkti; prasunkti; prisunkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”